โรงงานแปรรูปอาหารแช่แข็งบางพลี

โรงงานแปรรูปอาหารแช่แข็ง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

พื้นที่สีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก(แผนผังกำหนดการใช้ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ 2556)

ความยาวที่ดิน กว้างประมาณ 53 เมตร ลึก 129 เมตร โดยประมาณ

ราคา 140,000,000 บาท