ข่าวเผยแพร่

🙏ขอบพระคุณคุณสมพร ซึ้งไพศาลกุล ประธานกรรมการบริษัทพรเจริญก่อสร้างจำกัด,
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการด้านแรงงาน วุฒิสภา,
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว,
ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในเมืองใหญ่ ที่ไว้วางใจและให้โอกาสบริษัทโมเดิร์นสยามฯ เข้าไปดูแลการทำนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์📝🖋️