1. พลาดตรวจดูเอกสาร TITLE DEED SEARCH or LAND TITILE DEED CHECKED

•ข้อนี้สำคัญมากในเมืองไทยค่ะ ก่อนที่คุณจะซื้อจะขายที่ดินแปลงไหน ขอให้ตรวจสอบให้ดีว่า ที่ดินแปลงนั้นสามารถโอนเปลี่ยนมือได้หรือไม่ การตรวจสอบเอกสารจะช่วยให้คุณได้มั่นใจว่า เอกสารสิทธิในที่ดินผืนที่คุณสนใจนั้นไม่มีการจำกัดสิทธิการเปลี่ยนมือ หรือเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อทำเกษตรกรรมเท่านั้น เป็นต้น

In Thailand, title deeds are complicated and some of them have limited transaction or limited time and some untransferable. Before you sign or agree to any property transaction. You need to ensure you have a full title deed,​ transferable, and not a limited one.

2. บ่อยครั้งที่คนที่คุณกำลังเจรจาด้วยไม่มีสิทธิ์ทำธุรกรรมนิติกรรมในที่ดินผืนนั้น UNAUTHORISED AGENT.

•เหตุการณ์​นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในประเทศไทย ที่คนที่คุณกำลังเจรจาราราหรือขอรับเงินมัดจำ ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน แต่อาจจะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ไม่ได้มอบอำนาจมาให้ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญน่าปวดหัวตามมาภายหลัง.

THIS ALWAYS HAPPEN THAT WHO YOU ARE TALKING WITH  IS NOT LANDLORD BUT REPRESENTATIVE OR AGENT UNAUTHORISED.

— CHECK BEFORE PAY DEPOSIT TO THEM. – –

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.