ที่ดินสวยสอยดาวติดถนนหลัก 4 เลน

ที่ดินสวยสอยดาว ติดถนนหลัก 4 เลน

เนื้อที่ : 61 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา

ที่ตั้ง : ตำบลทรายขาว (ตามูล) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ถนนดำ 4 เลน ใกล้กับถนนเลขที่ 317 เส้นจันทบุรี-สระแก้ว

เหมาะสำหรับ : ทำล้ง(โรงคัดบรรจุผลไม้) โรงงาน โกดัง ปลูกผลไม้ หรืออื่นๆ

ราคา : 76,166,000 บาท